Főoldal

V. Monotánc Fesztivál

2012. május 16-17-18.
Bethlen Téri Színház

A fesztivál

Az idei Monotánc Fesztivál az ötödik a sorban, a harmadik Budapesten, és az első a Bethlen Téri Színházban. A két dunaújvárosi és a MU Színházban és a Gödörben rendezett két budapesti után idén a befogadó helyszínné alakuló Bethlenben talál otthonra a fesztivál. Három este 3-3 szóló tánc produkció várja a közönséget, amelyeket az elmúlt évek kínálatából válogattunk. Az idei fellépők: Réti Anna, Kántor Kata, Fehér Ferenc, Gergye Krisztián, Újvári Milán, Zambrzycki Ádám, Góbi Rita, Virág Melinda és Gera Anita.

Újdonságként lesz TanzDanz – Jövőtánc az előadások szünetében, egy a sorozat számára is új helyszínen, a Bethlen kávézójában. Lőrinc Katalin Pusztai Gáborral, Katona Gábor Bede Péterrel, Bora Gábor pedig Benkő Róberttel improvizál. A fesztivál nyitónapján Aleszja Popova fotóiból nyílik kiállítás, a zárónapot pedig egy nyilvános beszélgetéssel nyitjuk: Juhász Dóra és Lőrinc Katalin tartanak duett-beszélgetést a szólótáncról – testről, szerepről, jelenlétről a kortárs táncszínpad.

Monotánc

A monotánc elnevezést a monodrámák ihletésére és mintájára alkottuk. Azokat az előadásokat soroljuk ebbe a körbe, amelyek alkotóik személyes vallomásait dolgozzák fel. A monotánc azonban nem (feltétlenül) azonos a szólótánccal, így nem kizárólag szóló-előadások tartoznak a meghívott előadások körébe. Az idei előadások több mint felében a szólótáncos mellé zenész társ(ak) csatlakoznak, s van, ahol a szóló egy másik jelen lévő figura viszonylatában bontakozik ki.

2005-ben Énekes István, a fesztivál ötletgazdája e sorokkal indította útjára a programot:
"A XXI. század elején már tudjuk, a technika szinte mindenre képes. Ha nem ma, hát majd holnap. Naiv ember, aki bármin meglepődik. A technika szülte szenzáció azonban holnapra szertefoszlik. Az értékek zűrzavarában a biztos támpontok egyike már évezredek óta az Egyszál Ember maga. Szellemi és fizikai teljesítményével, önként vállalt kitárulkozásával. A Monotánc Fesztivál felmutat néhányat ezekből a megfellebbezhetetlen értékű szellemi és fizikai teljesítményekből. A legkiválóbb kortárs táncművészek szóló – vagy majdnem szóló – produkcióiból. Szeretnénk, ha a Fesztivál évről évre a bátor emberek gyülekezete lenne, a mindig újat akaróké, akik nem rejtőzködni, hanem épp ellenkezőleg, kitörni akarnak."

Szervezők:

Együttműködő partnerek:

Támogatók:

Médiatámogatók:

Stáb:

 • Fesztiváligazgató: Szögi Csaba
 • Ötletgazda: Énekes István
 • Programszervező: Trifonov Dóra
 • Sajtó: Éberhardt Klára
 • Technika: Fogarasi Zoltán, Pelle Zoltán
 • Fesztiválfilm: Szinház.tv - Oláh László Olivér
 • Fesztiválfotó: Kővágó Nagy Imre
 • Grafikai tervezés: Somogyi Absa
 • Webdesign: DDSWEB Dunanet Design Stúdió
V. MONOTÁNC Fesztivál
Home Program Ticket Press
A fesztivál helyszíne: Bethlen Téri Színház
www.monotanc.hu

2005200620082010 Támogatók

Home

5th MonoDance Festival

16-18 May 2012
Bethlen Square Theatre

Festival

This year's MonoDance Festival is the fifth in turn, the third one in Budapest and the first at the Bethlen Square Theatre. After the two festivals organized in Dunaújváros and the two Budapest ones performed at the MU Theatre and Gödör Club this year's festival got its home at the Bethlen. Each of the three dance productions on each of the three evenings chosen out of the last years offer are waiting for the audience.

The this year's players are Anna Réti, Kata Kántor, Ferenc Fehér, Krisztián Gergye, Milán Újvári, Ádám Zambryczki, Rita Góbi, Melinda Virág and Anita Gera. As a novelty we are going to have TanzDanz - FutureDance - in the intervals of the production in the coffee-bar of the Bethlen which will be a new location even for the series. Katalin Lőrinc with Gábor Pusztai, Gábor Katona with Péter Bede und Gábor Bora with Róbert Benkő are going to improvise. On the opening day of the festival an exhibition will be opened with the photos of Aleszja Popova and we open the closing day with a public talk. Dóra Juhász and Katalin Lőrinc are going to hold a duet-talk about the monodance discussing the body, the role and the presence on the contemporary dance-stage.

Monodance

The word monodance was coined by the analogy and inspiration of monodrama. Performances reflecting their creating artists' personal confessions fall in this category. However, monodance is not (necessarily) the same as solo dance; therefore, invited performances do not merely include solo pieces. In more than the half of this year's productions musicians join the monodancers and there are pieces where the solo develops itself in the relation to the other present figure.

In 2005 István Énekes having and realizing the idea of the festival let this programme start with the next sentences.
"By the beginning of the 21st century, we have all realised the high potentials of technology that can achieve virtually anything – if not today, then tomorrow. Only a naive man is surprised at everything. However, sensation created by technology will fade away by tomorrow. In the thousand year long chaos of values, one of the safest bases has always been Man Himself – with his spiritual and physical achievements and self-revelation. The MonoDance Festival is a colourful bouquet of these spiritual and physical achievements of irrevocable value, a bouquet of the most outstanding contemporary Hungarian dancers’ solo or almost solo performances. We wish the MonoDance Festival to be the annual meeting of those courageous artists who, instead of hiding, want to renew and break free."

Organizer:

Partners:

Supporters:

Media support:

Staff:

 • Festival director: Csaba Szögi
 • Concept: István Énekes
 • Program manager: Dóra Trifonov
 • PR: Klára Éberhardt
 • Technicians: Zoltán Fogarasi, Zoltán Pelle
 • Festival film: Szinház.tv - László Olivér Oláh
 • Festival photo: Imre Kővágó Nagy
 • Graphical design: Absa Somogyi
 • Webdesign: DDSWEB Dunanet Design Studio
honlapkészítés: DDSWEB