VI. MONOTÁNC Fesztivál
Home Program Ticket Press
A fesztivál helyszíne: Bethlen Téri Színház
www.monotanc.hu

2005200620082010
201220142016 Támogatók
honlapkészítés: DDSWEB

Fellépők

Jakab Zsanett-Molnár Csaba: Lilith

Közép-Európa Táncszínház

Egy ember – nő, táncos – áll a színház falai által meghatározott üres térben. Türelmesen várja, hogy szemtanúi – a nézők – elhelyezkedjenek és elkezdhesse kinyilatkoztatását. Teste és személyisége médiumként szolgál, melyen keresztül, melynek megnyitásával rákapcsolódik egy kollektív információs csatornára.

"Képeket, érzeteket, érzéseket, konkrét gondolatokat, véleményeket, problematikákat vetít és közöl a múlt, a jelen és a jövő felhalmozott és megemésztetlenül maradt, káoszt és összezavarodottságot keltő információáradatából. Explicit, egyöntetű véleményt nem alkot, de opciókat és lehetséges megoldásokat mutat fel."
(Molnár Csaba)

Fotó: Tóth Mátyás

"Egy koreográfus, egy előadó és temérdek egymásba úszó alakmás, mely egyfajta torzító tükrön keresztül és boszorkányosan hideglelős hangnemben a női princípiumról mesél. A K-Arcok sorozat a Közép-Európa Táncszínház (KET) egyik legizgalmasabb, legelőremutatóbb vállalkozása. A felkért koreográfusok szólót készítenek a társulat egy általuk kiválasztott tagja számára. Alkotó és táncos is fejest ugrik ilyenkor az ismeretlenbe, egy olyan műfajba, amelynél kockázatosabbat és bizalmat feltételezőbbet nemigen ismer a táncművészet. Mindez azonban, úgy tűnik, meg se kottyant Molnár Csaba koreográfusnak és Jakab Zsanett táncosnak, akik látszólag nagyon is egy húron pendültek, amikor létrehozták a LILITH című darabot a feminista szimbólummá lett sumér eredetű női démon, vagy más hivatkozások szerint: a bibliai Éva inverzének hitt, magát a patriarchális hagyománynak alá nem vető mitikus nőszemély apropóján."
(Králl Csaba laudációja a 2017-es Lábán Rudolf-díj jelöléshez/részlet)

A 2015-ben elindított K-Arcok sorozat egyik legfrissebb előadása Molnár Csaba és Jakab Zsanett közös alkotása. Az előadás a 2017-es évad Lábán Rudolf-díj nomináltja.

Előadó: Jakab Zsanett (Fülöp Viktor ösztöndíjas)
Látvány és fény: Molnár Csaba, Fogarasi Zoltán
Fény: Fogarasi Zoltán
Koreográfus: Molnár Csaba (Fülöp Viktor ösztöndíjas)

K-Arcok című sorozatunk kivételes szakmai kezdeményezés, mely három sikeres évadot tudhat maga mögött. A társulat táncművészeihez meghívott hazai koreográfusok közös alkotásában megszülető szóló műfajának köszönhetően a táncos színpadi jelenlétében és a próbafolyamat alatt a koreográfus felkínálta ötletekre adott válaszaiban rajzolódik meg az előadó személyisége, így válhat két alkotó entitás közös munkája egy-egy karcolattá, arcképpé.

Progresszív. Stílusos. Kortárs. A Közép-Európa Táncszínház (KET) Magyarország egyik legmeghatározóbb tánctársulata. Folyamatosan fejlődő repertoárunk mellett – a régióban egyedülálló módon – a tánc/színházi nevelési (DTIE) és oktatási (D.E.E.P) programsorozataink, valamint az Ifjú Koreográfusok Fóruma is működésünk fontos részét alkotják.

www.cedt.hu

Dancers

Zsanett Jakab-Csaba Molnár: Lilith

Central Europe Dance Theatre

A person – woman, dancer – stands in the empty space defined by the walls of the theater. Patiently looking forward to the spectators while they find their seats, so she can begin her revelation. Her body and personality serve as a medium through which she opens up to a collective information channel.

"She portrays pictures, feelings, emotions, concrete thoughts, opinions, problems from the information flow of the accumulated and undisturbed chaos of the past, the present and the future. She does not form an explicit, unanimous opinion, but she shows options and possible solutions. Like the ancient and controversial character of “Lilith,” which has a wide range of interpretations: a female demon, an old sumer goddess, a goddess of the high altitudes’ winds and a witch. She symbolizes the learned, strong woman, and the symbol of emancipation."
(Csaba Molnár)

"A choreographer, a performer, and a wealth of floating jingles, through a sort of distorting mirror, and in a witchly cold-hearted tone about the female principle. The K-Arcok series is one of the most exciting, cutting-edge initiative of the Central Europe Dance Theater (KET). The invited choreographers are preparing a solo for a member of the company by their choice. Creator and dancer drift into the unknown at this time, a genre that is more risky and more trustworthy than dance. However, this does not seem to be hard case to Csaba Molnár choreographer and Jakab Zsanett dancer, who seemingly very much stumbled upon the creation of the LILITH, a feminist symbol of Sumerian female daemon or other references: the biblical Éva inverse believed , a prominent figure of a mythical woman who does not have a patriarchal tradition."
(Csaba Králl's Laudation for the Lábán Rudolf Prize of 2017/extract)

Lábán nominee in 2018.

Performer: Zsanett Jakab
Scene and lights: Csaba Molnár, Zoltán Fogarasi
Choreographer: Csaba Molnár

Inner Outlines is a sequence that offers a surface for the choreographer and the performer to work closely together. Thanks to the genre of a solo act, the dancer’s character appears through their presence on stage; also, during the rehearsal period, the performer responds to the ideas the choreographer offers – this is how the shared work of two creating entities become a portrait, a sketch.

Progressive. Stylish. Contemporary. The Central Europe Dance Theatre (CEDT) is one of the most powerful and impressive dance companies, wich is unique in the region: beside the expanding and developing repertory, the Dance Theatre In Education, Young Choreographers’ Platform and education programmes play an essential role in our mission.

www.cedt.hu

Fotó: Tóth Mátyás